Koiran pitää olla terve kun se tuodaan hoitoon. Jos koira sairastuu lievästi ja ei tarttuvaan tautiin juuri ennen hoitojaksoa, asiasta voidaan kuitenkin keskustella. Tarttuvat taudit, kuten esim kennelyskä, estävät valitettavasti hoitojakson. Jos koira kuitenkin sairastuu tarttuvaan tautiin hoitojakson aikana, se pyritään mahdollisimman hyvin eristämään muista koirista. Hoitaja ei vastaa näistä tartunnoista.

Hoitaja vastaa tapaturmista, jotka sattuvat hoidon aikana tilanteessa, joka on hoitajan vastuulla; esimerkiksi jos koiraa purraan, tai se loukkaa itsensä hoitolan tiloissa tai lenkillä sellaisella tavalla, että hoitaja olisi voinut estää sen. Jos saman perheen koirat leikkivät/tappelevat, ja toinen loukkaa , hoitaja ei vastaa kuluista. Hoitaja ei vastaa lohjenneista hampaista, kuluista jotka syntyvät jos koira syö jotain sopimatonta lenkillä tai sisällä jos omistaja ei ole varoittanut meitä siitä, kyyn- tai ampiaisenpuremisista, punkkitartunnoista, hotspoteista jos omistaja ei ole kertonut että koira helposti altistuu niihin, sairauskuluista sairastumistapauksissa (esim. vatsatauti tai kennelyskä), tai jotain vastaavaa, joka voi sattua kenelle tahansa ja missä vaan. Jos koira ei pysty rauhoittumaan ja loukkaa esim. ovea raapiessa, hoitaja ei vastaa hoitokuluista. Jos omistaja on antanut lupaa pitää koira vapaana, ja koira loukkaa olleessaan vapaana, hoitaja ei vasta hoitokuluista. Omistaja vastaa myös koiran mahdollisesta karkaamisesta, jos koiralle on annettu lupaa olla vapaana, eikä se silti tottele luoksekäskyä.

Koiran omistaja suostuu siihen, että koira viedään eläinlääkärille, jos se sairastuu tai loukkaa itsensä hoidon aikana. Hoitaja pyrkii käyttämään koiran omaa eläinlääkäriasemaa, jos se on mahdollista. Jos tämä ei ole mahdollista, Dreamdogs ottaa ensisijaisesti yhteyttä omaan klinikkaan, ja jos ajankohta vatii, päivystävään eläinlääkäriasemaan.

Hoitaja ei anna koiran leikkiä tai oleskella vieraiden koirien kanssa ilman omistajan lupaa. Jos omistaja antaa luvan tähän, yhdessäolot tapahtuvat aina hyvin harkitusti ja valvonnan alla.

Hoidon aikana koirat ulkoilutetaan kytkettyinä aina, jos ei muusta ole sovittu. Hoitolan juoksutarhassa kaikilla koirilla on mahdollisuus nauttia vapaanaolemisesta. Koirat voivat olla hoitolan juoksutarhassa ilman valvontaa, myös koirakaverin kanssa, jos omistaja on antanut tähän lupaa. Koirat ei ikinä jätetä tarhaan yöksi, tai jos hoitajat ovat poissa yli 30 minuuttia. Yleensä koirat oleskevat tarhassa siivouksen ja muiden koirien ulkoilutusten aikana.

Hoitolassa ei käytetä fleksiä. Jos koirasi ei omista muuta talutushihnaa kuin fleksin, hoitaja käyttää hoitolan omia taluttimia. Jos koira on kova vetämään, käytämme tarvittaessa kuonopantaa tai VGW-vedonestovaljaita isoille koirille. Omistaja huolehtii koiran varusteista, ja tuo hoitolaan ainoastaan kestävät hihnat ja pannat.

Koirat lenkitetään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä ja illalla. Kaikki koirat pääsevät metsälenkeille, sekä juoksutarhaan tarpeen mukaan. Kaikki koirat hoidetaan yksilöllisesti ja eritystarpeet otetaan aina huomioon. (pennut, vanhat koirat)

Koirat saavat ruokaa kaksi kertaa päivässä, sopimuksen mukaan joko harvemmin tai useammin. Makupaloja ja puruluita annetaan vain omistajan ohjeiden mukaisesti. Omistaja tuo itse koiran ruoat hoitolaan. Jos koiran ruoka loppuu ennen hoitojakson päättymistä, hoitaja ostaa samaa merkkiä (tai vastaavanlaista, jos oikeaa merkkiä ei löydy) ja veloittaa siitä hoitojakson päättyessä. Jos koirasi ei saa syödä tavallisia herkkuja, esim. purutikkuja, tuothan omat herkkupalat mukaan. Hoitolassa ei turvallisuussyistä anneta solmuluita lainkaan. Hoitolassa käytetään aktivointipelejä ja kongeja. Omistaja tuo itse koiralle kongiin laitettavat ruoat.

Juoksunartut otetaan hoitoon, mutta ne ovat aina eristettyinä muista. Omistajan kuuluu aina ilmoittaa koiran juoksuista, myös jos epäilee että ne ovat alkamassa pian. Hoitaja ei vastaa ikävistä seurauksista jos omistaja ei ole ilmoittanut koiran juoksuista ja koirille "sattuu vahinko" esim juoksutarhassa.

Jos koira on aggressiivinen muille koirille, se ei ole este hoitoon tulemiselle. Ihmisille aggressiivisen koiran hoidosta sovitaan erikseen. Omistajan kuuluu ehdottomasti kertoa hoitajalle jos koirassa esintyy aggressiivisia piirteitä joissakin tilanteissa, esim. ruokailun aikana. Omistajan kuuluu myös kertoa jos perheen samat koirat voivat nahistella esim luista tai leluista.

Jos hoitaja joutuu laittamaan samaan perheen koirat eri huoneisiin hoidon aikana, omistaja maksaa kahdesta huoneesta.

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pia's Dreamdogs (2282792-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Honkasalo
0449924933
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pia's Dreamdogs asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pia's Dreamdogs
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.